Pomáháme seniorům, chráníme seniory – domácí nebezpečí

Násilí na seniorech řadíme mezi jeden z nejpalčivějších problémů, s nimiž se potýkají. Není však možné vnímat násilí jen jako fyzický útok na zdraví či život, ale jako cokoliv, co je způsobilé přivodit druhému újmu.

Bohužel dochází i k útokům, které skrytě před zraky veřejnosti přicházejí od členů rodiny či jiných blízkých osob. Jedná se o útoky na majetek, osobní integritu, zdraví či dokonce život. Toto násilí může mít mnoho projevů, to fyzické je jen špičkou ledovce.…

Informace pro poškozené – investiční fond Growing Way, s.r.o.

Ve shora uvedené věci vedené Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci, pobočka Ostrava, pod spisovou značkou 4 VZV 3/2021, bylo s ohledem na mimořádně vysoký počet poškozených, kterých je více než 4000 osob, Okresním soudem v Ostravě rozhodnuto dle § 44 odstavec 2 trestního řádu, že svá práva v trestním řízení vedeném mohou uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí.…

Zadržení členů tzv. Luhaňské brigády

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) provedli v minulém týdnu na jižní Moravě rozsáhlou operaci s krycím názvem Brigáda, která se týkala dlouhodobé násilné trestné činnosti ukrajinské organizované zločinecké skupiny zaměřené na vydírání.…

Obvinění 2 osob z krácení DPH

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří pracují metodou tzv. Daňové Kobry, v uplynulých dnech prováděli úkony trestního řízení, které se týkaly rozsáhlého krácení daní v oblasti obchodování s pohonnými hmotami. V rámci uvedeného případu policisté obvinili dvě osoby.…