Zákon 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu

...ušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 30) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 31) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Zdroj: Ministerstvo vnitra Příchozí vyhledávání strelníce morava, placy u příbrami, strelne zbrane bez zbrojniho prukazu cz, střelnice...

Zbrojní průkaz

...) Jednoruční (Pistole,revolvery…) B) Dvojruční (Pušky…) Podmínky pro vydání zbrojního průkazu Zbrojní průkaz lze vydat osobě, která splňuje tyto podmínky: věková hranice bezúhonnost a spolehlivost zdravotní způsobilost odborná způsobilost Další informace: Podmínky pro vydání zbrojního průkazu. Zdroj: Wikipedia Příchozí vyhledávání zbrojní průkaz, cena zbrojniho prukazu, zbrojni prukaz olomouc...

Cena zbrojního průkazu a opakování zkoušky

...kované praktické části zkoušky, může se znovu přihlásit ke zkoušce odborné způsobilosti nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky, resp. neúspěšně opakované praktické části zkoušky. Zdroj a více informací: Ministerstvo vnitra Jak na zbrojní průkaz Podmínky pro vydání zbrojního průkazu Doba platnosti zbrojního průkazu Zkoušky odborné způsobilosti Cena zbrojního průkazu a opakování zkoušky Testovací otázky ke stažení...

Podmínky pro vydání zbrojního průkazu

...elivem a střelba na pevný cíl). Přesný popis zkoušky popisuje třetí část vyhlášky ministerstva vnitra č. 384/2002 Sb. Zdroj: Wikipedia Jak na zbrojní průkaz Podmínky pro vydání zbrojního průkazu Doba platnosti zbrojního průkazu Zkoušky odborné způsobilosti Cena zbrojního průkazu a opakování zkoušky Testovací otázky ke stažení Příchozí vyhledávání zbrojni prukaz podminky...

Doba platnosti zbrojního průkazu

...pro zaměstnavatele závodní preventivní péči nebo u svého praktického lékaře, ostatní držitelé zbrojních průkazů skupin A, B, C a F při obnovení platnosti zbrojních průkazů jsou povinni podrobit se lékařské prohlídce jednou za 10 let. Zdroj: Wikipedia Jak na zbrojní průkaz Podmínky pro vydání zbrojního průkazu Doba platnosti zbrojního průkazu Zkoušky odborné způsobilosti Cena zbrojního průkazu a opakování zkoušky Testovací otázky ke stažení...

Zkoušky odborné způsobilosti

...em pro okamžité ukončení zkoušky. Praktická část zkoušky se obsahově liší podle skupin zbrojního průkazu (např. z hlediska typů zbraní, na kterých uchazeč předvádí bezpečnou manipulaci a ze kterých střílí). Zdroj a více informací: Ministerstvo vnitra Jak na zbrojní průkaz Podmínky pro vydání zbrojního průkazu Doba platnosti zbrojního průkazu Zkoušky odborné způsobilosti Cena zbrojního průkazu a opakování zkoušky Testovací otázky ke stažení...

Cena města Prostějova putuje k průzkumníkům ze stodvojky

...Velitel 102. průzkumného praporu podplukovník René Sabela dnes převzal Cenu města Prostějova za sedmileté pořádání charitativních projektů konaných ve prospěch znevýhodněných dětí z regionu. Vojáci mezi sebou za tu dobu vybrali už téměř čtvrt milionu. Číst celou zprávu: Cena města Prostějova putuje k průzkumníkům ze stodvojky Zdroj: Ministerstvo obrany...

Brno si připomnělo 71. výročí osvobození

...Od osvobození města Brna vojsky 2. ukrajinského frontu a rumunské armády uplynulo již jedenasedmdesát let. Tuto významnou historickou událost znamenající konec německé okupace si město připomnělo pietním aktem na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v úterý 26. dubna v pravé poledne. Pietní vzpomínky se zúčastnili i příslušníci české armády. Číst celou zprávu: Brno si připomnělo 71. výročí osvobození Zdroj: Ministerstvo obrany...

Testovací otázky ke stažení

...ního průkazu skupin A až E a testy pro zkoušky odborné způsobilosti zkušebních komisařů s vyznačenými správnými odpověďmi – platné od 1. 7. 2014 Stáhnout testovací otázky pro získání zbrojního průkazu Zdroj a více informací: Ministerstvo vnitra Jak na zbrojní průkaz Podmínky pro vydání zbrojního průkazu Doba platnosti zbrojního průkazu Zkoušky odborné způsobilosti Cena zbrojního průkazu a opakování zkoušky Testovací otázky ke stažení...

Cenu Bezpečnostní rady státu získalo Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO

Ve středu 23. května byla v budově Úřadu vlády České republiky předána cena Bezpečnostní rady státu Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany Brno. Centrum bylo oceněno za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2018 v hlavní kategorii za výrazný přínos k rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti vojenství, obranných a bezpečnostních studií a za významnou expertní, vydavatelskou a...