Den otevřených dveří na Ministerstvu obrany lákal na prohlídku reprezentačních prostor i kanceláře ministra

Přes tři stovky návštěvníků se v pátek 28. září podruhé v novodobé historii České republiky podívalo do areálu Ministerstva obrany ČR Na Valech. Letošní den otevřených dveří byl součástí oslav 100. výročí vzniku Československa. Z bezpečnostních důvodů byl vstup umožněn pouze předem registrovaným občanům České republiky, dále zaměstnancům MO a válečným veteránům, kteří předložili průkaz veterána.…

Generál Opata se zúčastnil jednání náčelníků generálních štábů zemí V4 na Slovensku

Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata se ve dnech 25. a 26. září zúčastnil společného jednání náčelníků generálních štábů zemí V4 na Slovensku. Tématem jednání bylo zapojení jednotek zemí V4 do bojového uskupení Evropské unie (EU BG), společné výcvikové aktivity, možnosti rozvoje speciálních sil a spolupráce v oblasti zdravotnického zabezpečení.…

Armáda je pojistkou státu, řekl během POKOSU vojenský kaplan studentům středních škol v Ústeckém kraji

Dvě střední školy v Ústeckém kraji navštívili na začátku týdne zástupci odboru komunikace Ministerstva obrany a 31. radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce s projektem POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Ukázky a trochu teorie si připravili pro přibližně 150 studentů 2. a 3. ročníků Střední školy diplomacie a veřejné správy z Mostu a pro stejný počet prváků děčínské Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní.…

Ministr obrany Lubomír Metnar předal jmenovací dekret profesorce Vandě Boštíkové

Ministr obrany Lubomír Metnar dnes předal jmenovací dekret Vandě Boštíkové, nové profesorce, která svou disertační práci na téma molekulárně genetických charakteristik varicella – zoster viru a posléze habilitaci absolvovala na katedře epidemiologie, fakultě vojenského zdravotnictví Univerzitě obrany v Hradci Králové. Zde také v současnosti působí. Aktuálně na všech třech fakultách Univerzity obrany přednáší čtyři desítky profesorů.…

Spolupráce české a maďarské vojenské školy může pomoci inovovat výuku a sdílet zkušenosti

Dvacet studentů Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany z Moravské Třebové v pátek 21. září přijelo z týdenního pobytu na partnerské Vojenské střední škole Károlyho Kratochvíla z maďarského Debrecínu. Českou delegaci do sousední země vedl náčelník štábu vojenské školy podplukovník Viliam Beke.…

Vyškovští slavnostně vyřadili dalších 355 úspěšných absolventů kurzu základní přípravy

Ve čtvrtek 20. září se uskutečnilo v prostorách auly vyškovských kasáren slavnostní vyřazení dalších úspěšných absolventů kurzů základní přípravy. Tentokrát se jednalo o budoucí studenty Univerzity obrany (UO), Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, ale i absolventy Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Moravská Třebová (VSŠ a VOŠ), kteří nastoupí přímo k útvarům a zařízením AČR.…