Škoda 1,5 miliardy – návrh na obžalobu

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech navrhli podat obžalobu na jednu fyzickou osobu v souvislosti s porušením povinností pracovníka České exportní banky ohledně administrování žádostí o podpoře financování vývozu a následného poskytnutí financování dvou konkrétních obchodních případů (realizovaných v letech 2007 – 2010).…

Policie před prázdninami osloví děti prostřednictvím digitálních nástěnek ÁMOS Vision

Období letních prázdnin nabízí školákům prakticky neomezený volný čas trávený velmi často bez jakékoliv kontroly a dohledu rodičů. Rizikovým situacím přitom mohou být děti vystaveny nejen venku, ale i ve zdánlivém bezpečí domova. Policie proto připomene žákům základních i středních škol, čeho se (nejen) o letních prázdninách vyvarovat. Zcela poprvé k tomu v celorepublikovém rozsahu využije digitální nástěnky ÁMOS Vision, které jsou atraktivním informačním zdrojem.…

Před prázdninami oslovíme děti prostřednictvím digitálních nástěnek

Období letních prázdnin nabízí školákům prakticky neomezený volný čas trávený velmi často bez jakékoliv kontroly a dohledu rodičů. Rizikovým situacím přitom mohou být děti vystaveny nejen venku, ale i ve zdánlivém bezpečí domova. Policie proto připomene žákům základních i středních škol, čeho se (nejen) o letních prázdninách vyvarovat. Zcela poprvé k tomu v celorepublikovém rozsahu využije digitální nástěnky ÁMOS Vision, které jsou atraktivním informačním zdrojem.…

Před prázdninami oslovíme děti prostřednictvím digitálních nástěnek

Období letních prázdnin nabízí školákům prakticky neomezený volný čas trávený velmi často bez jakékoliv kontroly a dohledu rodičů. Rizikovým situacím přitom mohou být děti vystaveny nejen venku, ale i ve zdánlivém bezpečí domova. Policie proto připomene žákům základních i středních škol, čeho se (nejen) o letních prázdninách vyvarovat. Zcela poprvé k tomu v celorepublikovém rozsahu využije digitální nástěnky ÁMOS Vision, které jsou atraktivním informačním zdrojem.…

Společné akční dny proti pracovnímu vykořisťování – 2019

V měsíci dubnu tohoto roku proběhla mezinárodní rozsáhlá operace 21 členských států EU, Švýcarska a Norska, která byla zaměřená na obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování. Akce byla podporována Europolem, který významnou měrou přispěl k přípravě akce a usnadnil orgánům činným v trestním řízení jednotlivých států výměnu informací a kontrolu poznatků získaných v terénu. Tato vysoce koordinovaná akce byla součástí operačního plánu EMPACT.…