Převozy nelegálních migrantů – obvinění osob

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování provedli v uplynulých dnech realizaci trestní věci s krycím názvem BRANCH, která se týkala převozů nelegálních migrantů přes několik zemí Evropské unie, včetně České republiky, do cílové země Francie nebo Velké Británie.…

Výroční zpráva SKPV 2021

Představuji vám pilotní „Zprávu Služby kriminální policie a vyšetřování“, která seznamuje odbornou i laickou veřejnost s problematikou trestné činnosti registrované v roce 2021 na území České republiky a zároveň podává základní přehled o jednotlivých útvarech Služby kriminální policie a vyšetřování a o každodenní činnosti, kterou se její příslušníci zabývají.…