Podmínky pro vydání zbrojního průkazu

Zbrojní průkaz lze vydat osobě, která splňuje tyto podmínky:

 • věková hranice a svéprávnost
 • bezúhonnost a spolehlivost
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • místo pobytu na území České republiky

Věková hranice a svéprávnost

Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu skupiny A, D nebo E je 21 let; zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat osobám starším 18 let. Nutnou podmínkou je také plná svéprávnost.

Výjimkou je vydání zbrojního průkazu skupiny B osobě starší 15 let, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba; nebo zbrojního průkazu skupiny C žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 16 let, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti; nebo zbrojního průkazu skupiny D žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 18 let, pokud je v osnovách školy zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva.

Bezúhonnost a spolehlivost

Podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti jsou popsány v § 22 a 23 zákona o zbraních. Jejich účelem je zabránit tomu, aby zbrojní průkaz získala osoba, která se v minulosti dopustila úmyslného trestného činu nebo některých přestupků. Např. prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky, opakovaně se dopouští přestupků proti občanskému soužití apod. „Bezúhonnost“ je zjišťována z Rejstříku trestů, „spolehlivost“ z příslušného obecního úřadu evidujícího přestupky.

Zdravotní a odborná způsobilost

Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Přesný postup při posuzování zdravotní způsobilosti určuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 493/2002 Sb.

Odbornou způsobilost prokazuje žadatel během zkoušky před zkušebním komisařem. Zkouška se skládá z teoretické části (písemný test) a praktické části (bezpečná manipulace se zbraní a střelivem a střelba na pevný cíl). Přesný popis zkoušky popisuje třetí část vyhlášky ministerstva vnitra č. 384/2002 Sb.

Zdroj: Wikipedia

Jak na zbrojní průkaz

Sdílet příspěvek
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •