Čeští a němečtí kriminalisté jednali v Praze

V lednu tohoto roku proběhlo v Praze jednání mezi vysokými představiteli Zemských kriminálních úřadů svobodných států Sasko a Bavorsko, tedy bezprostředně sousedících německých spolkových zemí s Českou republikou, a českými útvary služby kriminální policie s celostátní působností (ÚSKPV, NPC, NCOZ). Jednalo se o jednání na nejvyšší úrovni, zaštítěné přítomností náměstka policejního prezidenta pro SKPV plk. Ing. Mgr. Jaroslava Vilda a vedoucí odboru mezinárodní policejní spolupráce plk. Mgr. Šárky Havránkové. Jednání se zúčastnili ředitelé zmíněných útvarů, jejich náměstci a vybraní expertní pracovníci.…

Krácení daní – pravomocný rozsudek

Nepodmíněnými tresty odnětí svobody v rozsahu od 3,5 roku do 8 let – tak skončil koncem loňského roku případ krácení daní, kterým se zabývali kriminalisté odboru výnosů a praní peněz Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ).…