Výzva NCOZ

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) vyzývá osoby, které investovaly či jinak poskytly finanční prostředky obchodní společnosti Saving Funds Limited, a dosud nejsou v kontaktu s Policií České republiky, aby se přihlásily policistům.…

Czech casting – obvinění 9 osob

V tomto týdnu provedli policisté ostravské expozitury Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) realizaci případu s krycím názvem LENS, který se týká vytváření pornografických snímků prezentovaných na internetu pod názvem Czech casting.…

Návrh na obžalobu za přijetí úplatku

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování dne 13. července 2020 navrhli podat obžalobu na zaměstnance Generálního finančního ředitelství pro zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 2, odst. 4 písm. b) trestního zákoníku v jednočinném souběhu se zločinem zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku.…

Obžaloba za 175 kybernetických útoků

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV v měsíci květnu 2020 ukončila vyšetřování případu, který se týká provedení cca 175 kybernetických útoků (zejména DDoS) na různé subjekty ze strany jedné osoby (muže). Tento muž měl dále prostřednictvím sociálních sítí vyzývat k hackerským útokům např. na vládní instituce a politické strany.…

Další obvinění v kauze STOKA

Dne 8. července 2020 vydal policejní orgán Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) usnesení o zahájení trestního stíhání 26 fyzických osob a jedné právnické osoby v souvislosti s podplácením a zjednáváním výhod při zadávání veřejných zakázek městské části Brno – střed. Jedná se o úkon trestního řízení v kauze s názvem STOKA.…