Německá armáda na Slovensku vyměnila Leopardy za Pumy, rotují i ostatní jednotky včetně Čechů

Působení 3. Úkolového uskupení Armády ČR na Slovensku se po půl roce chýlí ke konci. Jednotka převzala operační úkol 12. června, předá ho v polovině ledna 2024. V Lešti dochází ke střídání i u dalších zahraničních jednotek. Německá tanková rota vyměnila tanky Leopard 2A6 za v současnosti nejmodernější bojová vozidla pěchoty Puma z praporu 92 pancéřových granátníků.…

V Arcibiskupském paláci se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání

Ve středu 20. prosince se na pozvání Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa pražského a primase českého, sešli zástupci vedení resortu obrany a velení Armády České republiky v Arcibiskupském paláci. V předvánočním slově k přítomným arcibiskup poděkoval vojákům za službu doma i v zahraničí a popřál jim, aby pro ně nadcházející svátky byly momentem ztišení.…

Letošní sbírka ke Dni válečných veteránů vynesla rekordních 2,5 milionu!

Lidská štědrost nezná mezí. Potvrzuje to výtěžek letošní sbírky ke Dni válečných veteránů, do které se zapojily složky ministerstva obrany a Armády ČR, ale i další veřejné instituce. Finanční příspěvky přicházely také od firem a jednotlivců. Po sečtení všech příspěvků se podařilo společnými silami vybrat rekordní částku 2 572 573 Kč! Ty teď budou v rámci projektu Vojenského fondu solidarity (VFS) dále pomáhat těm, kteří to potřebují.…

Generál Řehka ocenil úspěšné vojenské pětibojaře

Pětice vojáků a jejich realizační tým bodovali na srpnovém mistrovství světa ve vojenském pětiboji ve švédském Halmstadu. Za to jim náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Karel Řehka udělil ocenění v podobě pamětní mince. Skupina složená z pěti příslušníků resortu obrany dosáhla v závěrečné samostatné soutěži štafet na dráze NATO na čtvrté místo, což je dosud nejlepší umístění českého týmu v historii MS ve vojenském pětiboji.…

Vojenské lesy upravily v Brdech čtyři prameny na kryté studánky, na další se chystají v příštím roce

Návštěvníci Chráněné krajinné oblasti Brdy se mohou od včerejška na svých toulkách zdejšími hvozdy občerstvit pramenitou vodou u čtyř nových krytých studánek. Vojenské lesy a statky ČR (VLS), které krajinu ve středních Brdech spravují, jejich prameny obezdily kameny a umístily nad ně stříšky, které budou prameniště chránit.…

Armáda má k dispozici všechny 3D radiolokátory MADR

Do České republiky dorazilo všech osm 3D radiolokátorů MADR, které Ministerstvo obrany zakoupilo v režimu vláda-vláda od Státu Izrael. Smlouva byla uzavřena za předchozího vedení resortu v čele s tehdejším ministrem Lubomírem Metnarem v prosinci 2019. Vojáci, kterým byl poslední kus radaru určen, se ho dočkali minulý týden. V příštích měsících budou postupně jednotlivá zařízení zaváděna a integrována do užívání armády, celý systém bude plně funkční nejpozději v druhé polovině příštího roku. Hodnota zakázky činí 3,5 miliardy korun s DPH.…