Doba platnosti zbrojního průkazu

Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let pro průkazy vydané do konce května 2014 a pro průkazy vydané od 1. července 2014 je platnost zbrojních průkazů podle nového zákona 10 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let podle starého zákona, respektive 10 let podle nového zákona.

Žádost o prodloužení zbrojního průkazu podává držitel příslušnému útvaru policie nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti zbrojního průkazu. K žádosti se připojuje pouze posudek o zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce a 1 fotografie, doklad o odborné způsobilosti se k žádosti o prodloužení již nepřipojuje. Pokud držiteli platnost zbrojního průkazu propadne, musí opakovat kompletně celý proces k získání nového zbrojního průkazu, jako kdyby o zbrojní průkaz žádal poprvé (žádost, zkoušky, lékař atd.) Nový doklad je vydán výměnou za průkaz dosavadní, s dobou platnosti navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu a platí do doby uvedené v lékařském posudku.

Držitelé zbrojního průkazu skupiny D jsou povinni se podrobit lékařské prohlídce každých 5 let u lékaře, který zajišťuje pro zaměstnavatele závodní preventivní péči nebo u svého praktického lékaře, ostatní držitelé zbrojních průkazů skupin A, B, C a F při obnovení platnosti zbrojních průkazů jsou povinni podrobit se lékařské prohlídce jednou za 10 let.

Zdroj: Wikipedia

Jak na zbrojní průkaz

Příchozí vyhledávání

https://www strelnice org/zbrojni-prukaz/doba-platnosti-zbrojniho-prukazu
Sdílet příspěvek
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •