Pojmy

Střelná zbraň

Střelná zbraň je zařízení, které vysílá hmotné projektily na cíl. Účelem je zničení nebo poškození cíle. Nejrozšířenějším druhem střelných zbraní jsou v současné době palné zbraně.

Střelná zbraň předává střele (projektilu) kinetickou energii, potřebnou k její dopravě a silovému působení na cíl. Silové působení může, ale nemusí být hlavním účinkem projektilu. Nejstarší střelné zbraně užívaly jako zdroj různě transformovanou a akumulovanou energii lidských nebo i zvířecích svalů, palné zbraně využívají chemickou energii zápalné látky. Probíhá intenzivní výzkum využití dalších fyzikálních principů (elektromagnetický princip, plazmová děla) – zatím bez významnějších praktických aplikací.

Definice střelné zbraně v českém právu
Střelná zbraň – zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost. Vývoz vyžaduje povolení podle Nařízení vlády č. 230/2005 Sb. Bez povolení je podle trestního zákoníku výroba a přechovávání střelných zbraní nedovolené ozbrojování.

Palné střelné zbraně

Palná zbraň je střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie.

Palné střelné zbraně se dělí na:

 • kulové zbraně (kulovnice) – Kulová zbraň je palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.
 • brokové zbraně (brokovnice) – Broková zbraň je palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
 • kombinované palné zbraně – Kombinovaná zbraň je palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
 • signální palné zbraně – Signální zbraň je jednoúčelové zařízení na principu krátké zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.
 • expanzní palné zbraně – Expanzní zbraň je palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou.
 • akustické zbraně – poplašné nebo startovací pistole
 • plynovky – vystřelující plynové nábojky s dráždivou látkou

Zákon o zbraních a střelivu

ZÁKON o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) 119/2002 Sb. ze dne 8. března 2002

Zdroj: Wikipedia

Sdílet příspěvek
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *