Pomáháme seniorům, chráníme seniory – vnuk útočí

Stáří s sebou často přináší kromě úbytku fyzických sil také sociální izolaci. Současný hektický způsob života má mnohdy za vinu to, že lidé nenavštěvují své rodiče či prarodiče tak často, jak by oni chtěli, a to může mít za následek pocit osamělosti, nepotřebnosti. Omezení sociálních kontaktů vede také k neporozumění okolního světa.…

Chraň svůj svět!

Sociální izolace a vyloučení, šikana, vzrůstající agrese i zneužívání návykových látek. To vše jsou pojmy, které jsou stále častěji skloňovány v souvislosti s dětmi a mladistvými. Chování dětí ovlivňuje celá řada faktorů, nemalý vliv přitom mělo i uzavření školských zařízení vlivem pandemické situace. Odosobnění vztahů mezi dětmi pochopitelně přináší také moderní komunikační technologie. Nereálné vztahy v prostředí sociálních sítí, sdílení informací s násilným a protiprávním obsahem, zneužívání sdílených obsahů a mnoho dalšího se však nesmí stát normou. Přicházíme proto s apelem na vytváření reálných vztahů a přátelství v projektu „Chraň svůj svět“.…