Novoroční přání ministryně obrany Jany Černochové

Vím, že válka na Ukrajině a její důsledky přináší nejen strach z budoucnosti a nedostatku, ale také rozděluje naši společnost. Proto bych nám chtěla do nového roku popřát i to, abychom drželi více pohromadě a nenechali se rozeštvávat. Náš národ obstál i v mnohem těžších zkouškách, říká mimo jiné ministryně obrany Jana Černochová v novoročním přání.…

Vojáci si připomněli vánoční svátky v misích

I když vojáci v zahraničních misích tráví vánoční svátky daleko od domova, snaží se, pokud jim to plnění operačních úkolů dovolí, aspoň částečně si nejkrásnější dny v roce přiblížit. Nyní je v zahraničních operacích nasazeno více jak sedm stovek vojáků, nejpočetnější zastoupení je na Slovensku, Litvě a Lotyšsku.…

Senioři, dejte si pozor na podvodníky

V období Vánoc máme větší tendence pomáhat těm, kteří to potřebují. Jsme k ostatním vřelejší a chápavější. Této důvěry pak zneužívají podvodníci, kteří se zaměřují zejména na seniory. Ti se teď mohou cítit osaměle, často si v životě musí říci o pomoc a mají potřebu to jakýmkoliv způsobem lidem oplatit. Senioři, buďte ale obezřetní, nástrah je ve vašem okolí mnoho.…

Ohlédnutí za úspěchy CZ PRES

Unijní bezpečnost a obrana za českého předsednictví, které probíhalo ve stínu ruské agrese na Ukrajině, posílila. Mezi nejzásadnější úspěchy uplynulých šesti měsíců pak patří spuštění výcviku ukrajinských vojáků a zajištění dalších dodávek vojenského materiálu a pomoci Ukrajině. České předsednictví zároveň vyjednalo shodu na možnosti společného pořizování vojenského materiálu a dosáhlo pokroku v oblasti čelení hybridnímu působení či posílení spolupráce mezi EU a NATO.…

Ministryně obrany převzala pro vojáky první Leopard 2A4

Ministryně obrany Jana Černochová převzala ve středu 21. prosince 2022 od státního tajemníka Ministerstva obrany Spolkové republiky Německo Benedikta Zimmera symbolický klíč od prvního tanku Leopard 2A4, který ČR získala od SRN za pomoc Ukrajině. Ke slavnostnímu převzetí došlo v kasárnách v Přáslavicích, kde sídlí útvary 7. mechanizované brigády. V rámci slavnostního aktu ministryně též oznámila úterní podpis memoranda o pořízení švédských bojových vozidel CV 90.…

Vojenský fond solidarity vybral letos během sbírky ke Dni válečných veteránů téměř dva miliony korun

Vojenský fond solidarity finančně pomáhá vojákům a jejich rodinám, které se dostaly do tíživé životní situace, zároveň podporuje nezaopatřené děti vojáků, kteří zemřeli při plnění služebních povinností. Stejně jako loni se i letos podařilo vybrat téměř dva miliony korun. „Ze srdce děkuji všem, kteří se i v této složité době zapojili a podpořili Vojenský fond solidarity tak významnou měrou. Mám z toho obrovskou radost. Díky vám všem můžeme pomáhat. Děkuji za vaši podporu a přeji vám krásné Vánoční svátky,“ komentovala brigádní generálka Lenka Šmerdová, předsedkyně Vojenského fondu solidarity. V rámci sbírky ke Dni válečných veteránů se vybralo 1 946 618, 97 korun.…